Activitats 2013

Constantment és seu de les activitats internes de Conservas, Xnet, FCForum, Telenoika i altres grups.

Altres ACTIVITATS A LA SALA
– Ensajos de Oxcars i FCFòrum
– Es presenta a Conservas la investigació Tecnopolítica i 15M de Datanalysis15M.
– Col·laborem amb el CONCA en l’elaboració de l’agenda sobre innovació en cultura.
– Presentació Projecte Figaró

– COMPARTIR DÓNA GUSTET
Jornada de remezcla del material audiovisual produït pel projecte Arròs Movie.

– COMPARTIR DÓNA GUSTET
Plantar cara a la vida.
Sobre l’obra de Vicent Estellés.
CURSOS A LA SALA
– Community Manager
– Curso diseny web i SEO
– Gestió de xarxes socials (nivell principi)
– Curs audiovisual i streaming
– Curs edició video
– Curs de software lliure
– Gestió de xarxes socials (nivell avançat)
– Curs de navegació segura i lliure a Internet i xarxes socials
– Activitats obertes al públic organitzades per Telenoika:

•    Taller de Visualització de Dades amb D3.js
•    Taller OpenGL amb openFrameworks
•    Taller de mapping interactiu amb Unity3D
•    Taller de Visualització de Dades amb D3.js
•    Taller de mineria i visualització de dades per a no programadors
•    Taller de bases de l’animació
•    Taller Muntatge Cinematogràfic amb Blender
•    Taller bàsic de mapping de vídeo
•    Taller d’arduino
•    Taller de etalonaje: Fundamentos del color digital
•    Taller bàsic de xarxes
•    Taller de Muntatge Cinematogràfic amb Blender
•    Taller d’electrònica bàsica i circuitbending
•    Taller de Mescla Professional de So
•    Taller de bases d’harmonia i composició per música electrònica
•    Taller de música i disseny sonor per projectes audiovisuals
•    Taller d’iniciació a la producció musical
•    Taller bàsic de mapping de vídeo
•    Taller de visualització de dades
•    Taller de mineria i anàlisis de dades
•    Taller de Tècniques 3D amb Blender per a iniciats
•    Taller d’iniciació al VVVV
•    Taller d’etalonatge fotogràfic per vídeo
•    Taller de Muntatge Cinematogràfic amb Blender

XERRADES EN DESPLAÇAMENT
28 conferències, cursos etc fora de la sala propia (nacional i internacional)
+
Des de 2013 som Advisory Group on Digital Social Innovation in the EU per l’European Commission Directorate General for Communications Networks , Content and Technology .

Altres activitats impulsades per Conservas aquí:
http://2013.fcforum.net/ca/
http://oxcars13.xnet-x.net/ca/
http://in-progress.fcforum.net/creativity
https://xnet-x.net

DESPESES

Conservas ha funcionat durant 2013 amb la financiació de l’Ajuntament de Barcelona.

MANTENIMIENT DE L’ESTRUCTURA
[les quanties no inclóuen l’IVA que (quan procedeix) s’ha pagat]:

BÀSICS
Subministres
1629,88

Fungibles, missatgeria, etc.
907,17

Gestoria (tramitacions d’altes i baixes de treballadors, comptabilitat, gestió d’impostos, assessoria legal, etc.)
4040,99

Viatges i manutenció per xerrades en desplaçament
1545,90

=8123,94

PERSONES [*més aball com es calculen els salarios]
1 persona de direcció, administració, producció (sous +seguretat): 7790,65
1 persona de contabilitat: 1127,50
1 técnic de sala: 2196,50
4 persona per renovació SEO web, mantenimient wordpress, hosting i mantenimient de servidor: 2691
1 persona difusió: 850
8 persones com professors de cursos: 6307,18
2 persones per traduccions (català, castellà, anglès): 800,40

= 21991,89

TOTAL = 30115,83

*Intentem gastar en persones més que en coses.
COM CALCULEM ELS SALARIS:
Com a norma general, les persones cobren totes igual, independentment del càrreg, entre 10 y 15 euros la hora nets d’impostos. Les persones que tenen unes habilitats técniques particulars cobren 30 euros la hora. Els treballadors requereixen d’una preparació prèvia de diversos mesos son contractats a 30 euros la hora també.