Activitats 2014

Constantment és seu de les activitats internes de Conservas, Xnet, FCForum, Telenoika i altres grups.

Altres ACTIVITATS A LA SALA
– Streetscape Territories: Spaces of Inclusion. Espais públics com a eines de cohesió social i diversitat: una lectura diversa dels veïns del Raval de Barcelona, Espanya.Tancada internacional d’estudiants d’arquitectura organitzat per KU Leuven, Faculty of Architecture.
– Judit Saula Salvans – DUO
– Ensajos the Best of The Oxcars
– Taller Influencers
– Instrumentos AV
– Encuentros de Programación Creativa
– Financiación de Proyectos
– Live Cinema y Poéticas del Territorio
– Visual Music
– Culturas Música y Danza
– Festivales AV
– Hypersexualidad
– VideoCratz + Wooky
– VOL 6_Headbyrds
– VOL_7_YargOZ + Oriol Pastor
– VOL_8_ID Mora + Kasero
– VOL_9_Projecte NA + Kasero
– VOL_10_Electroputas
– VOL_12_Bartolí
– VOL_13_Cat Complex
– VOL_14_Ramsy

CURSOS A LA SALA
– Curso diseny web i SEO
– Taller de Drones
– Taller de tècnica Alexander
– Curs de software lliure
– Curs de navegació segura i lliure a Internet i xarxes socials
– Community manager per membres
– Curs d’estreaming per membres
– Análisi de BigData
– Curs d’extracció i de disseny de dades de comunitats en xarxa.
– Básics Audiovisual_01
– Taller Blendy DOME
– Taller Escena_03:Qlab
– Taller VVVV
– Mini Taller Mapping
– Bases para la Animación

XERRADES EN DESPLAÇAMENT
21 conferències, cursos etc fora de la sala propia (nacional i internacional)

Altres activitats impulsades per Conservas aquí:
http://2014.fcforum.net/ca/
http://oxcars14.xnet-x.net/ca/
http://in-progress.fcforum.net/creativity
https://xnet-x.net

DESPESES
Al 2014 Conservas ha rebut financiació de l’Ajuntament de Barcelona.

MANTENIMIENT DE L’ESTRUCTURA
[les quanties no inclóuen l’IVA que (quan procedeix) s’ha pagat]:

BÀSICS
Subministres
1907,55

Fungibles, missatgeria, etc.
171,40

Neteja
2326,56

Gestoria (tramitacions d’altes i baixes de treballadors, comptabilitat, gestió d’impostos, assessoria legal, etc.)
4367,65

Viatges i manutenció per xerrades en desplaçament
1773,12

=10.546,28

PERSONES
1 persona de direcció, administració, producció (sous +seguretat social): 8315,80
1 persona de contabilitat: 2828,48
3 técnics de sala: 1025
varis (6) web, marketing, mantenimient wordpress, hosting i mantenimient de servidor: 4340,54
9 persones com professors de cursos: 8280

= 24.789,82

TOTAL Conservas: 35.336,10