Activitats 2015

Constantment és seu de les activitats internes de Conservas, Xnet, FCForum, Telenoika i altres grups.

ACTIVITATS A LA SALA

– Radical Community manager: Breus nocions per a aprendre a comunicar-se i organitzar-se a les xarxes 2.0
– Trobada estatal de la PACD (Plataforma per una Auditoria Ciutadana del Deute): diversos tallers i xerrades
– Navegació segura i lliure a Internet i xarxes socials.
– Trail Blazers (en el marc del festival Influencers), projecte iniciat per «Beautiful Zeroes and Ugly Ones».
– #TecnopoliticaLATAM: reconfiguracions polítiques i socials a Amèrica Llatina
– Postcards from Home, el treball de Roc Herms durant més de cinc anys en què va estar en actiu Home.
– Mapping de butxaca: introducció a les tècniques visuals per a mapejar la realitat física amb projecció
– Taller Projecció FULL Dome – Blendy Dome VJ
– Mapping de vídeo
– Led , Llum i protocols de control
– Art digital amb l’Arduino
– Dibuixar amb codi
– RaspberryPi Synths >Internet of Things (IoT)
– ER…VA 30: Programación Creativa
– ER…VA 21: Instalacions AV :: V.I.R.O.I.A:: DOCUMENTACIÓ
– ER…VA 31 Artes performativas
– Mostra AV 15 anys Telenoika
– Pessics Electrònics, vol.8 ::DOCUMENTACION:: MATKA and ID MORA
– Grup treball FCForum 2016 Legislacions sobre copyright i propietat intel·lectual. Neutralitat de la Xarxa
– Grup treball FCForum 2016 Llibertat d’expressió, llibertat d’informació.

XERRADES EN DESPLAÇAMENT

51 conferències, cursos etc fora de la sala propia (nacional i internacional)

Altres activitats impulsades per Conservas aquí:
https://xnet-x.net/ca/
http://2015.fcforum.net/ca/

DESPESES
Durant 2015 Conservas ha rebut financiació de l’Ajuntament de Barcelona i fundacions privades.

MANTENIMIENT DE L’ESTRUCTURA
[les quanties no inclóuen l’IVA que (quan procedeix) s’ha pagat]:

BÀSICS

Subministres
1818,22

Fungibles, missatgeria, etc.
401,91

Imprevistos (reparacions etc.)
239,88

Neteja
1163,28

Gestoria (tramitacions d’altes i baixes de treballadors, comptabilitat, gestió d’impostos, assessoria legal, etc.)
2217,79

Web i difusió
1.446

Viatges i manutenció per xerrades en desplaçament:
5948,06

PERSONES

1 persona de coordinació, acció temàtica i comunicació (sous + seguretat social): 10.828,73
1 persona administració y producció (sous + seguretat social) : 10.267,79
1 persona de comptabilitat: 1059,67
1 persona web, wordpress, administracion sistemas (sous + seguretat social): 7661,22
1 persona projectes internacionals: 9666
Traduccions: 1870,36
Cursos a la sala: 2940

Conservas: 57.528,91

Reforç d’estructura per a tractament d’informació sensible (adequació legal a lleis mordassa, seguretat informàtica, assegurança de responsabilitat):
22.208,18

Altres prestacions externes de serveis:
11.314,12